Nieuws

Home Nieuws
header-5-salariscompleet

Daling beroepsziektemeldingen houdings- en bewegingsapparaat

Het aantal meldingen van beroepsziekten aan het houdings- en bewegingsapparaat is in de afgelopen vijf jaar gedaald met 18%. Toch blijft dit één van de meest voorkomende beroepsziekten. Dat blijkt uit de Kerncijfers 2017. In 2016 maakten bedrijfsartsen 6270 meldingen van beroepsziekten, waarvan 1791 aan het houdings- en bewegingsapparaat. Ondanks dat dit aantal met 18% is…

Lees verder
header-10-salariscompleet

De regels voor meerwerk en overwerk als er geen cao geldt

Als een organisatie niet onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) valt, moet de werkgever per 1 januari 2018 meteen de nieuwe regels voor meerwerk en overwerk volgen. Dat kan behoorlijk in de papieren lopen! De nieuwe regels voor meerwerk houden in dat werkgevers per 1 januari 2018 werknemers voor al hun gewerkte uren minstens het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag…

Lees verder
hs1

Stroomschema fiets van de zaak

Gebruik dit stroomschema als u een fiets aan uw werknemer ter beschikking stelt. Dit stroomschema is gebaseerd op de meest recente versie van het Handboek Loonheffingen. Bron: Rendement

Lees verder
header-9-salariscompleet

Alle tarieven voor de loonheffingen in 2018

In de plannen voor 2018 die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, staan al heel wat tarieven die volgend jaar moeten gaan gelden. Welke bedragen en percentages voor de loonheffingen zijn al – onder voorbehoud – bekendgemaakt? Elk jaar worden op Prinsjesdag – naast het Belastingplan, de Miljoenennota, de Macro Economische Verkenning van het Centraal Planbureau (CPB) en de Overige…

Lees verder
hs4

Werkgevers kunnen UWV vragen gezondheid werknemer te herbeoordelen

Hebt u een klant met personeel in de WIA? Vanaf nu is het ook voor werkgevers mogelijk de gezondheid van een (ex)werknemer te laten herbeoordelen door UWV. Daarvoor is nu een formulier beschikbaar op uwv.nl. Als de gezondheid van een (ex-)werknemer verandert, heeft dat misschien gevolgen voor zijn inzetbaarheid op de werkvloer. Dat kan gevolgen hebben voor…

Lees verder
hs7

Belastingadviseurs zien niks in aanpassing 30%-regeling

De beroepsverenigingen voor belastingadviseurs zijn kritisch over de evaluatie van de 30%-regeling. De 30%-regeling is over het algemeen doeltreffend en de voorgestelde maatregelen zouden hem veel te complex maken. Werkgevers kunnen op basis van de 30%-regeling maximaal 30% van het loon van een buitenlandse werknemer (inclusief de vergoeding) aanwijzen als onbelaste vergoeding voor de extra kosten die…

Lees verder
tel

Inspectie SZW waarschuwt voor ongelukken op het werk

In een uitzending van de Monitor van de NCRV luidde Inspectie SZW de noodklok. Werkgevers zouden onvoldoende oog hebben voor veilige arbeidsomstandigheden en economische belangen voorop stellen. Daardoor neemt de kans op arbeidsongevallen toe. Inspectie SZW maakt zich zorgen over het toenemend aantal arbeidsongevallen. Vorig jaar overleden 70 werknemers als gevolg van een arbeidsongeval; dat…

Lees verder
hs6

Definitief mogelijkheid voor aanvulling van WW via cao

De ministerraad is akkoord gegaan met het oprichten van een fonds dat de private aanvulling van de WW gaat regelen. Werknemers kunnen daardoor na ontslag weer maximaal 38 maanden een werkloosheidsuitkering krijgen. Eerder dit jaar kregen de sociale partners toestemming voor een private aanvulling van de wettelijke WW-uitkering, die straks nog maximaal 24 maanden duurt. Door…

Lees verder
krul2

Het verschil: WW-uitkering en werkloosheidsuitkering

Hoewel veel kranten koppen dat het derde jaar WW-uitkering in ere hersteld is, is dat niet correct. Een werkloosheidsuitkering is namelijk niet per definitie hetzelfde als een uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW). Dat verschil is voor werkgevers van groot belang. Een WW-uitkering is de uitkering die een werknemer krijgt op basis van de Werkloosheidswet…

Lees verder
hs5

Geen akkoord over ontslagrecht en flexibele arbeidsrelaties

Het is de werkgeversorganisaties en vakbonden niet gelukt om een akkoord te bereiken over belangrijke hervormingen op de arbeidsmarkt. De partijen konden het onder meer niet eens worden over het ontslagrecht en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De werkgeversorganisaties en vakbonden waren al ruim een jaar bezig met overleg om zo te komen tot concrete…

Lees verder
Load More
smallsgrey
Slagkracht > precicie > doelgericht