Ik heb een EVR-registratie, wat houdt dat in en kom ik ervan af?

Een EVR-registratie staat voor het Extern Verwijzingsregister. Dit is een voorbeeld van een registratie die terecht komt in het CIS-register. In dit register worden alle schadeclaims bijgehouden per verzekerde. Mocht u wel eens betrokken zijn bij een ongeval of u had schade aan uw huis dan wordt dit vastgelegd in het Centraal Informatie Systeem (CIS). Het CIS is toegankelijk voor alle verzekeraars en zij kunnen deze raadplegen voor het vaststellen van de premie en mogelijk voor het afwijzen of beëindigen van een verzekering. Over het algemeen is een CIS-registratie geen goed nieuws en heeft nare gevolgen. In dit blog leggen wij uit wat een EVR-registratie precies is en wat het betekent voor u als verzekerde.

Extern Verwijzingsregister

Er kunnen diverse registraties ingevuld worden in het CIS-register, de EVR is vrij serieuze notitie. Hier is een persoon, bedrijf of rechtspersoon betrokken is bij een incident, zoals (een poging tot) verzekeringsfraude. Financiële instellingen zoals banken hebben het recht om te weten of iemand geregistreerd staat met een EVR-aantekening voordat ze een overeenkomst aangaan. Dit kan namelijk grote gevolgen hebben als dit niet gecontroleerd wordt. Met een EVR-registratie heeft u een benadeelde positie en kan het zijn dat u niet terechtkunt bij een financiële instelling of maar van een klein gedeelte van de diensten gebruik kan maken. De gevolgen van een dergelijke registratie kunnen nadelig zijn.

Wat te doen tegen een EVR-registratie?

Wanneer banken u verdenken van (poging tot) fraude dan komt u in het CIS terecht. Dit wordt ook wel de ‘zwarte lijst’ onder banken genoemd. Zo’n dergelijke registratie hoeft echter niet altijd terecht te zijn. In het geval dat dit ongerechtvaardigd is dan kunt u verzoeken uw EVR-registratie te laten verwijderen door uw bank. Alleen zij kunnen dit voor elkaar krijgen. In de meeste gevallen blijkt dit een moeilijke procedure te zijn. Bij sommige banken is een heroverweging aanvragen mogelijk, maar de registratie blijft echter vaak gehandhaafd en er verandert nadien dus niks.

Neem een advocaat in de arm

Om een EVR-registratie voor de maximale verstreken duur te laten verwijderen kunt u professionele hulp inschakelen zoals een advocaat verzekeringsrecht. Zij staan u bij tijdens de gerechtelijke procedure en vechten dit bezwaar namens u aan. Een advocaat is gespecialiseerd in dit soort zaken en weet welke gerechtelijke stappen genomen moeten worden om het beste resultaat te krijgen. Buiten een gerechtelijke procedure kunt u ook bezwaar aantekenen bij de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Wij raden het aan om altijd bij een onterechte EVR-registratie bezwaar aan te tekenen.